شاید حرف زدن با غریبه بهتر از من باشه!!!

که حتما بوده...

کاش رفتن رو بلد بودم

جوری میرفتم که کسی توو ذهنش اسمی از بهار  یادش نمی موند


پست نوشتن توی وب یادم رفته کلا:|

نوشتن یادم رفته ینی:/